Nr: 42 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea modului de inregistrare a datelor in registrele agricole ale comunei Ardeoani