Nr: 44 din: 22112018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2018-2019