Nr: 45 din: 22112018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea anexei 1 si 2 la Hotararea nr. 40 din 31.07.2017 si restabilirea salariilor de baza si coeficientii ale functionarilor publici de conducere si personalului contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului