Nr: 45 din: 22112018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea anexei 1 si 2 la Hotararea nr. 40 din 31.07.2017 si restabilirea salariilor de baza si coeficientii ale functionarilor publici de conducere si personalului contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Print Friendly, PDF & Email