Nr: 45 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii CARTII TEHNICE a tuturor constructiilor din domeniul public al comunei Ardeoani