Nr: 49 din: 18122018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea prin act aditional a termenului de 5 ani, la Contractul de inchiriere incheiat intre Primaria Ardeoani si SC VASILIADA SRL Comanesti pentru spatiu destinat "FARMACIE", precum si stabilirea chiriei lei/mp/luna