Nr: 52 din: 31082017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea islazului comunal din domeniul privat in domeniul public de interes local al comunei Ardeoani, jud Bacau, in suprafat de 65,76 ha