Nr: 53 din: 18122018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani