Nr: 53 din: 26112019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2019 si a listei de investitii