Nr: 54 din: 10122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2019