Nr: 54 din: 25092017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui mandat special domnului Diaconu Victor reprezentantul comunei Ardeoani in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul