Nr: 56 din: 05102017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III anul 2017 conform contului de executie al bugetului local la 30.09.2017