Nr: 63 din: 23122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea suplimentarii contributiei beneficiarului la cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investitii "DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTE (SVSU) IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU