Nr: 8 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”