Nr: 1 din: 08012021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezutat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 252.784,38 lei