Nr: 68 din: 21122020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea H.C.L nr. 47 din 21.10.2020 prin care a fost aprobata utilizarea sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2019 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii dezvoltare