Nr: 11 din: 23022021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Reabilitarea si modernizare dumuri comunale si locale afectate de calamitati in comuna Ardeoani, judetul Bacau"