Nr: 12 din: 07022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II anul 2020