Nr: 13 din: 07022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul National de investitii "Anghel Saligny" si a devizului estimativ pentru obiectul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU'.