Nr: 17 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

referitoare la respingerea Proiectului de Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 117.810 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2021 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii dezvoltare