Nr: 19 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Ardeoani