Nr: 21 din: 28032024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ - Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 29.03.2024/01.04.2024