Nr: 22 din: 28032024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare - operare instalatii nr. 1078/1087/16.04.2018 incheiat cu S.C ECOSUD S.A si actul aditional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport nr. 180/2957/06.05.2015 incheiat cu S.C Compania Romprest Service S.A