Nr: 23 din: 28032024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea AUTORIZATIEI DE AMPLASARE SI/SAU ACCES SI ACORD PREALABIL pentru COMUNA ARDEOANI, necesar executiei de lucrari in zona drumului public al comunei Ardeoani, CF 60562 pentru obiectiv "AMENAJARE SANTURI PEREATE PE DC 178-LEONTENESTI, DE LA KM 0+020-0+300" COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU