Nr: 3 din: 03012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind utilizarea sumei de 30.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2019 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare