Nr: 2 din: 09012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2020