Nr: 33 din: 29072020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarii tarifului de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale amestecate reciclabile de la populatie su AE+IP (luand in calcul cantitatea programata de 1000 tone/an asumata de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957 din 06.05.2015 si a Actului Aditional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI DE LA 2654.82 LEI/TONA FARA TVA LA 1414.47 LEI/TONA)