Nr: 34 din: 29072020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea COMUNEI ARDEOANI la "Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public" si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "SPRIJINIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI IN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"