Nr: 35 din: 10082020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2020