Nr: 35 din: 28042022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 1414.47 lei/tona fara T.V.A la 994.86 lei/tona fara T.V.A)