Nr: 34 din: 28042022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ardeoani