Nr: 44 din: 19082016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Ardeoani si respectarea conditiilor de mediu