Nr: 9 din: 13032014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizatiei de functionare si profil de activitate, a autorizatiei de amplasare si profil de activitate precum si orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate sau persoane juride care desfasoara activitati comerciale pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ardeoani.