Nr: 5 din: 28012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Ardeoani judetul Bacau, a unei constructii aflate in administrarea UAT Ardeoani