Nr: 6 din: 28012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza brute ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru anul 2020