Nr: 52 din: 05112020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ardeoani, judetul Bacau