Nr: 53 din: 05112020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea viceprimarului comunei Ardeoani