Nr: 54 din: 26112020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2020 si Lista de investitii