Nr: 56 din: 18102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind asocierea Consiliului Judetean Bacau si Comuna Ardeoani Judetul Bacau in vederea extinderii capacitatii de colectare a deseurilor prin repartizarea a 25 echipamente de colectare