Nr: 57 din: 18102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si completarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa si de canalizare