Nr: 58 din: 18102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarii Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.556/200/29.11.2010