Nr: 60 din: 04082022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local pentru trimestrele III si IV ale anului 2022