Nr: 61 din: 04082022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ARDEOANI, a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) ai obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"