Nr: 62 din: 09112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarii documentatiei tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", in urma finalizarii procedurii de achizitii pentru contractarea lucrarilor de executie precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului