Nr: 63 din: 13112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din 13 noiembrie 2023