Nr: 75 din: 23122021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2021 si lista de investitii