Nr: 19 din: 18-03-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea COMUNEI ARDEOANI la Programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate pentru investitia "INFIINTAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"