Nr: 20 din: 18-03-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ardeoani a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarea acestora in conditiile legii