Nr: 23 din: 14-03-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ardeoani