Nr: 35 din: 18-06-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumarea de catre UAT Ardeoani a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru perioada 2020-2023