Nr: 36 din: 18-06-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea art.56 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Ardeoani, judetul Bacau, adoptat prin Hotararea nr. 13 din 17 martie 2021